Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje

 

Kód: 050101-20
Název produktu: Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu vybraných statistických údajů regionálních účtů za regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3). Ve výběru jsou údaje o hrubém domácím produktu v absolutní výši, porovnání s předchozím rokem i v porovnání s rokem 1995. Navíc je uveden i přepočet na 1 obyvatele. Uvedeny jsou ještě některé další údaje – hrubá přidaná hodnota, tvorba hrubého fixního kapitálu, čistý disponibilní důchod domácností. Časová rada obsahuje roční údaje od roku 1995.
Klíčová slova: Regionální účty, hrubý domácí produkt, HDP, hrubá přidaná hodnota, HPH, tvorba hrubého fixního kapitálu, THFK, čistý disponibilní důchod domácností, ČDDD
Periodicita: Roční
Územní členění: Region soudržnosti, Kraj
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 1995-2019
Datum vydání 15.01.2021

 

  • Dokumentace datové sady
    31.08.2017 (kód: 050101-17)
  • Schéma datového souboru
    15.01.2021 (kód: 050101-20)
  • Data
    15.01.2021 (kód: 050101-20)