Mzdy učitelů v regionálním školství - 2013–2020


Učitelé v regionálním školství celkem
Tab. 1.1: Mzdy učitelů v regionálním školství podle pohlaví Excel PDF
Tab. 1.2: Mzdy učitelů v regionálním školství podle věku Excel PDF
Tab. 1.3: Mzdy učitelů v regionálním školství podle délky posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 1.4a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství v krajích ČR Excel PDF
Tab. 1.4b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů v regionálním školství v krajích ČR Excel PDF
Tab. 1.5: Mzdy učitelů podle stupňů a typu škol Excel PDF
Tab. 1.6: Platy učitelů v regionálním školství v platové sféře na vybraných stupních škol Excel PDF
Tab. 1.7: Mzdy učitelek v regionálním školství na vybraných stupních škol Excel PDF

Zveřejněno dne: 18.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.