Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2019


Regionální školství
Tab. 1.1: Mzdy učitelů v regionálním školství podle pohlaví – základní ukazatele Excel PDF
Tab. 1.2: Mzdy učitelů v regionálním školství podle jejich věku – základní ukazatele Excel PDF
Tab. 1.3: Mzdy učitelů v regionálním školství podle délky jejich posledního zaměstnání – základní ukazatele Excel PDF
Tab. 1.4a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství v krajích ČR Excel PDF
Tab. 1.4b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů v regionálním školství v krajích ČR Excel PDF
Tab. 1.5: Mzdy učitelů (mužů i žen) na vybraných stupních škol – základní ukazatele Excel PDF
Tab. 1.6: Mzdy učitelek v regionálním školství na jednotlivých stupních škol Excel PDF
Tab. 1.7: Platy učitelů (mužů i žen) v regionálním školství v platové sféře na jednotlivých stupních škol Excel PDF

Zveřejněno dne: 16.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.