Regionální rozdíly v bydlení - 2001

 
Kód: e-4126-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Vývoj domovního fondu v letech 1991-2001 PDF
2. Struktura trvale obydlených domů v roce 2001 PDF
   2.1 Struktura domů podle druhu budovy
   2.2 Struktura domů podle vlastnictví
   2.3 Struktura domů podle stáří
   2.4 Struktura domů podle materiálu nosných zdí
   2.5 Struktura domů podle počtu bytů a počtu nadzemních podlaží
   2.6 Technické vybavení domů
3. Vývoj bytového fondu v letech 1991-2001 PDF
4. Charakteristiky trvale obydleného bytového fondu PDF
   4.1 Bytový fond podle vlastníka domu a právního důvodu užívání bytu
   4.2 Stáří bytového fondu
   4.3 Bytový fond podle velikosti
   4.4 Bytový fond podle technického vybavení
5. Úroveň bydlení PDF
   5.1 Charakteristiky úrovně bydlení
   5.2 Úroveň bydlení domácností
6. Závěr PDF

MAPOVÁ ČÁST
1. Česká republika - kraje PDF
2. Vývoj domovního fondu podle výsledků sčítání 1991 a 2001 PDF
3. Struktura neobydlených domů podle důvodů neobydlenosti k 1.3.2001 PDF
4. Stáří trvale obydlených domů s byty k 1.3.2001 PDF
5. Vývoj bytového fondu podle výsledků sčítání 1991 a 2001 PDF
6. Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání k 1.3.2001 PDF

TABULKOVÉ PŘÍLOHY
1. Domovní fond podle druhu domu, vlastnictví, počtu bytů a krajů Excel PDF
2. Obydlené domy podle počtu nadzemních podlaží, technického vybavení domu a krajů Excel PDF
3. Trvale obydlené domy podle druhu domu, období výstavby, vlastníka domu a krajů Excel PDF
4. Trvale obydlené domy podle druhu domu, období výstavby, materiálu nosných zdí a krajů Excel PDF
5. Vývoj bytového fondu v letech 1991-2001 podle krajů Excel PDF
6. Neobydlené byty v trvale obydlených domech podle právního důvodu užívání a krajů Excel PDF
7. Základní informace o bytovém fondu v Praze Excel PDF
8. Základní informace o bytovém fondu v kraji Středočeském Excel PDF
9. Základní informace o bytovém fondu v kraji Jihočeském Excel PDF
10. Základní informace o bytovém fondu v kraji Plzeňském Excel PDF
11. Základní informace o bytovém fondu v kraji Karlovarském Excel PDF
12. Základní informace o bytovém fondu v kraji Ústeckém Excel PDF
13. Základní informace o bytovém fondu v kraji Libereckém Excel PDF
14. Základní informace o bytovém fondu v kraji Královehradeckém Excel PDF
15. Základní informace o bytovém fondu v kraji Pardubickém Excel PDF
16. Základní informace o bytovém fondu v kraji Vysočina Excel PDF
17. Základní informace o bytovém fondu v kraji Jihomoravském Excel PDF
18. Základní informace o bytovém fondu v kraji Olomouckém Excel PDF
19. Základní informace o bytovém fondu v kraji Zlínském Excel PDF
20. Základní informace o bytovém fondu v kraji Moravskoslezském Excel PDF
21. Trvale obydlené byty, bydlící osoby a cenzové domácnosti podle stáří a kategorie bytu a krajů Excel PDF
22. Trvale obydlené byty podle velikosti bytu, složení bytové domácnosti a krajů Excel PDF
23. Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností, krajů a okresů Excel PDF
24. Trvale obydlené byty podle kategorie bytu, krajů a okresů Excel PDF
25. Vybavení trvale obydlených bytů podle krajů a okresů Excel PDF
26. Trvale obydlené byty podle ukazatelů úrovně bydlení, krajů a okresů Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.05.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.