Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

 

„Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ představuje rozsáhlý projekt Českého statistického úřadu, jehož cílem je realizovat mnoho důležitých změn statistického systému. Tyto změny přinesou výhody jak zpravodajským jednotkám, tak také uživatelům statistických informací. Úpravy systému se významně dotknou i procesů při zpracování dat v samotném Českém statistickém úřadě.

Hlavním smyslem projektu je zefektivnění celého systému práce s daty. Ke změnám dochází již při distribuci statistických výkazů, novinkou je možnost snadnějšího vyplňování elektronických výkazů. Respondent má možnost vyplnit výkaz přímo na webu ČSÚ nebo nově i pomocí zasílaných vyplnitelných PDF formulářů. Změny jsou dále zaměřeny na zvýšení dostupnosti statistických informací a nabídku uživatelských výstupů „na míru“. Tyto změny jsou spojené s komfortnějším a rychlejším fungováním veřejné služby poskytované Českým statistickým úřadem.

První výstupy projektu jsou k dispozici již v lednu 2013, kdy je poprvé zasíláno souhrnné oznámení o zpravodajské povinnosti. V téže době jsou rozesílány vyplnitelné PDF výkazy do datových schránek, případně na email. Současně budou dostupné tyto výkazy na webových stránkách věnovaných respondentům www.vykazy.cz.

Součástí projektu je i zlepšení služeb pro uživatele statistických informací, zejména zlepšení kvality a rozsahu nabízených informací prostřednictvím Veřejné databáze.

Práce na tomto projektu mají být ukončeny v polovině roku 2014. Jednotlivé nástroje budou k dispozici postupně, v závislosti na harmonogramu plnění.

Projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních fondů a spolufinancován státním rozpočtem České republiky v rozsahu 15 %.