Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2014


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2014 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2014 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v jejích krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2014 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a jejích krajích v 1. pololetí 2014 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.