Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2014


R. Pracovní neschopnost
Metodické vysvětlívky - pracovní neschopnost PDF
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji podle okresů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2014 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji podle okresů v 1. pololetí 2014 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2014 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v 1. pololetí 2014 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.