Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2023


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Zlínského kraje
Tab. R.1 Vybrané údaje o SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2022 Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2022 Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatel ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2022 Excel PDF
Tab. R.4 Narození ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2022 Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2022 Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel v SO ORP Zlínského kraje podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2022 Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2022 Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty podle právních forem ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2022 Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2022 Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2022 Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2022 Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2022 Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2022 Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2022 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.