Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2020


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP)
Tab. R.1 Vybrané údaje o SO ORP Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.4 Narození ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel ve SO ORP podle pětiletých věkových skupin Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle právních forem Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle převažující činnosti Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle kategorie počtu zaměstnanců Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle institucionálních sektorů Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve SO ORP Excel PDF
Graf č. R.8 Narození a zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 07.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.