Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2021


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Tab. R.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty podle právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF

Kartogramy a kartodiagramy
Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel ve SO ORP Plzeňského kraje PNG
Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním ve SO ORP Plzeňského kraje PNG
Věková struktura dětí ve SO ORP Plzeňského kraje PNG
Živě narození ve SO ORP Plzeňského kraje PNG
Zemřelí ve SO ORP Plzeňského kraje PNG

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.