Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. čtvrtletí 2018


R. Pracovní neschopnost v roce 2017
Metodické vysvětlivky - pracovní neschopnost PDF
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Olomouckém kraji a jeho okresech - absolutní údaje Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Olomouckém kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a podle krajů - absolutní údaje Excel PDF
Tab. R.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a podle krajů - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.