Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2015


R. Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost - metodické vysvětlivky PDF
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.