Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. čtvrtletí 2016


R. Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost - metodické vysvětlivky PDF
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihočeském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihočeském kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.