Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2018


R. Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost - metodika PDF
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Kraji Vysočina a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Kraji Vysočina a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.