Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2019


Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Královéhradeckém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Královéhradeckém kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.