Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2016


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2015 - absolutní údaje, počet případů Excel
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2015 - relativní údaje Excel
Tab. R.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2015 - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel
Tab. R.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2015 - relativní údaje Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.