Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2019


Q. Pracovní neschopnost
Metodické vysvětlivky - pracovní neschopnost PDF
Tab. Q.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018 Excel PDF
Tab. Q.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech v roce 2018 - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice podle krajů- absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018 Excel PDF
Tab. Q.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice podle krajů v roce 2018 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.