Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2017


R. Pracovní neschopnost
Metodické vysvětlivky - pracovní neschopnost PDF
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2016 Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech v roce 2016 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2016 Excel PDF
Tab. R.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice podle krajů v roce 2016 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.