Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2015


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2014 Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2014 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2014 Excel PDF
Tab. R.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích v roce 2014 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.