Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2017


R. Požáry
Tab. R.1 Vývoj požárů v členění podle příčiny a činnosti při vzniku v Karlovarském kraji Excel PDF
Graf R.6 Počet požárů a přímá škoda v Karlovarském kraji v roce 2017 PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.