Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. až 3. čtvrtletí 2017


R. Nemocnost a úrazovost
Metodické poznámky PDF
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2017 Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v 1. pololetí 2017 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.