Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. až 3. čtvrtletí 2018


R. Nemocnost a úrazovost
Metodické poznámky PDF
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a podle krajů za 1. pololetí 2018 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.