Statistický bulletin - Jihomoravský kraj - 1. čtvrtletí 2019


Q. Dočasná pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihomoravském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihomoravském kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice podle krajů - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.