Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2020


R. Požáry
Tab. R.1 Vývoj požárů v členění podle příčiny a činnosti při vzniku v Karlovarském kraji Excel PDF
Graf R.8 Počet požárů a přímá škoda v Karlovarském kraji v roce 2020 PNG

Zveřejněno dne: 06.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.