Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2019


P. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. P.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v ČR v roce 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.