Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2019


P. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. P.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v České republice v roce 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.