Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2020


Q. Pracovní neschopnost
Metodické vysvětlivky PDF
Tab. Q.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Kraji Vysočina a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Kraji Vysočina a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.