Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2022


Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.4 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR popdle krajů - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.