Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2015


Q. Česká republika
Tab. Q.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v České republice Excel PDF
Tab. Q.2 Index spotřebitelských cen v měsících roku 2014 a 2015 za domácnosti celkem v České republice Excel PDF
Tab. Q.3 Indexy cen výrobců v České republice v měsících roku 2014 a 2015 Excel PDF
Tab. Q.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v České republice v roce 2015 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.