Průzkum webových stránek vysokých škol

 

Průzkum obsahu webových stránek vysokých škol přináší přehled o typu a rozšíření informací, služeb a aplikací, které se objevují na stránkách vysokých škol.

Sledované ukazatele webových stránek jsou vybírány tak, aby odrážely nejen základní, ale i aktuální trendy v poskytování informací, služeb a v komunikaci vysokých škol s veřejností prostřednictvím jejich webových stránek. Sběr údajů probíhá přímo na webových stránkách vysokých škol. Pozitivem této metody je, že se průzkumník ocitá v pozici osoby hledající specifické informace nabízené webovými stránkami vysokých škol.

Poslední průzkum proběhl v prvním pololetí 2015, šetřeny byly webové stránky 156 fakult na 28 veřejných vysokých školách a webové stránky 48 škol soukromých.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy:

 • Přílohy
 • Definice sledovaných ukazatelů
 • Průzkum webových stránek vysokých škol
 • Webové stránky vysokých škol v datech

 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:
  Ing. Lenka Weichetová
  Tel: 274 054 160
  E-mail: lenka.weichetova@czso.cz