Průzkum webových stránek nemocnic

 

Průzkum obsahu webových stránek nemocnic a fakultních nemocnic České republiky byl poprvé realizován v roce 2004, jako součást projektu Web Site Content Survey. Původně pravidelné roční šetření se od roku 2010 začalo realizovat s periodicitou co dva roky.
Sledované ukazatele webových stránek jsou vždy koncipovány tak, aby odrážely aktuální trendy v poskytování informací a v komunikaci nemocnic s pacienty, zaměstnanci či veřejností prostřednictvím webových stránek. Zatímco v začátcích toho šetření byly sledovány ukazatele spíše informativního rázu, dnes se soustředíme spíše na nabízené on-line služby.

Předmětem šetření jsou webové stránky nemocnic a fakultních nemocnic ČR, jejichž aktuální seznam je získáván ze seznamu zdravotnických zařízení zveřejňovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Průzkumu jsou podrobována zdravotnická zařízení s kódy 101 (Fakultní nemocnice) a 102 (Nemocnice), naopak vyloučeny jsou vazební nemocnice a detašovaná pracoviště nemocnic.

Poslední průzkum proběhl v 1. čtvrtletí 2014. Do šetřeného vzorku bylo zahrnuto 156 nemocnic (z toho 10 fakultních), přičemž funkční webové stránky měly v době šetření všechny sledované nemocnice.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy:

  • Definice sledovaných ukazatelů
  • Webové stránky nemocnic v 1. čtvrtletí 2014
  • Webové stránky nemocnic v datech

  • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:
    Ing. Lenka Weichetová
    Tel: 274 054 160
    E-mail: lenka.weichetova@czso.cz