Česká republika v mezinárodním srovnání - 2014


PRŮMYSL, ENERGETIKA, STAVEBNICTVÍ
5.1. Index průmyslové produkce (2010 = 100) Excel PDF
5.2. Těžba a dobývání, index (2010 = 100) Excel PDF
5.3. Těžba černého a hnědého uhlí, index (2010 = 100) Excel PDF
5.4. Těžba ropy a zemního plynu, index (2010 = 100) Excel PDF
5.5. Ostatní těžba a dobývání, index (2010 = 100) Excel PDF
5.6. Těžba rud, index (2010 = 100) Excel PDF
5.7. Podpůrné činnosti při těžbě, index (2010 = 100) Excel PDF
5.8. Zpracovatelský průmysl, index (2010 = 100) Excel PDF
5.9. Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.10. Výroba potravinářských výrobků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.11. Výroba nápojů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.12. Výroba tabákových výrobků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.13. Výroba textilií a oděvů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.14. Výroba textilií, index (2010 = 100) Excel PDF
5.15. Výroba oděvů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.16. Výroba usní a souvisejících výrobků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.17. Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.18. Výroba papíru a výrobků z papíru; tisk a rozmnožování nahraných nosičů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.19. Výroba papíru a výrobků z papíru, index (2010 = 100) Excel PDF
5.20. Tisk a rozmnožování nahraných nosičů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.21. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.22. Výroba chemických látek a chemických přípravků; základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.23. Výroba chemických látek a chemických přípravků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.24. Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.25. Výroba pryžových a plastových výrobků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.26. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, index (2010 = 100) Excel PDF
5.27. Výroba základních kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.28. Výroba základních kovů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.29. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.30. Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení; výroba elektrických zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.31. Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.32. Výroba elektrických zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.33. Výroba strojů a zařízení j.n., index (2010 = 100) Excel PDF
5.34. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů; výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.35. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, index (2010 = 100) Excel PDF
5.36. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.37. Výroba nábytku, index (2010 = 100) Excel PDF
5.38. Ostatní zpracovatelský průmysl, index (2010 = 100) Excel PDF
5.39. Opravy a instalace strojů a zařízení, index (2010 = 100) Excel PDF
5.40. Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu, index (2010 = 100)) Excel PDF
5.41. Počet zaměstnanců v průmyslu, index (2010 = 100) Excel PDF
5.42. Hrubé mzdy a platy v průmyslu, index (2010 = 100) Excel PDF
5.43. Tržní podíl největšího producenta elektřiny, % z celkové výroby Excel PDF
5.44. Jaderné reaktory ve světě Excel PDF
5.45. Produkce uranu Excel PDF
5.46. Stavební výroba, index (2010 = 100) Excel PDF
5.47. Počet stavebních povolení na bytové budovy (počet bytů), index (2010 = 100) Excel PDF
5.48. Počet zaměstnanců ve stavebnictví, index (2010 = 100) Excel PDF
5.49. Hrubé mzdy a platy ve stavebnictví, index (2010 = 100) Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.