Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2023


Průmysl, energetika, stavebnictví
5.1. Index průmyslové produkce (2015 = 100) Excel PDF
5.2. Těžba a dobývání, index (2015 = 100) Excel PDF
5.3. Těžba černého a hnědého uhlí, index (2015 = 100) Excel PDF
5.4. Těžba ropy a zemního plynu, index (2015 = 100) Excel PDF
5.5. Ostatní těžba a dobývání, index (2015 = 100) Excel PDF
5.6. Těžba rud, index (2015 = 100) Excel PDF
5.7. Podpůrné činnosti při těžbě, index (2015 = 100) Excel PDF
5.8. Zpracovatelský průmysl, index (2015 = 100) Excel PDF
5.9. Výroba potravinářských výrobků, index (2015 = 100) Excel PDF
5.10. Výroba nápojů, index (2015 = 100) Excel PDF
5.11. Výroba tabákových výrobků, index (2015 = 100) Excel PDF
5.12. Výroba textilií, index (2015 = 100) Excel PDF
5.13. Výroba oděvů, index (2015 = 100) Excel PDF
5.14. Výroba usní a souvisejících výrobků, index (2015 = 100) Excel PDF
5.15. Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků kromě nábytku; výroba proutěných slaměných výrobků, index (2015 = 100) Excel PDF
5.16. Výroba papíru a výrobků z papíru, index (2015 = 100) Excel PDF
5.17. Tisk a rozmnožování nahraných nosičů, index (2015 = 100) Excel PDF
5.18. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů, index (2015 = 100) Excel PDF
5.19. Výroba chemických látek a chemických přípravků, index (2015 = 100) Excel PDF
5.20. Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků,
index (2015 = 100)
Excel PDF
5.21. Výroba pryžových a plastových výrobků, index (2015 = 100) Excel PDF
5.22. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, index (2015 = 100) Excel PDF
5.23. Výroba základních kovů, index (2015 = 100) Excel PDF
5.24. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, index (2015 = 100) Excel PDF
5.25. Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení,
index (2015 = 100)
Excel PDF
5.26. Výroba elektrických zařízení, index (2015 = 100) Excel PDF
5.27. Výroba strojů a zařízení j.n., index (2015 = 100) Excel PDF
5.28. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů,
index (2015 = 100)
Excel PDF
5.29. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, index (2015 = 100) Excel PDF
5.30. Výroba nábytku, index (2015 = 100) Excel PDF
5.31. Ostatní zpracovatelský průmysl, index (2015 = 100) Excel PDF
5.32. Opravy a instalace strojů a zařízení, index (2015 = 100) Excel PDF
5.33. Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu, index (2015 = 100) Excel PDF
5.34. Počet zaměstnanců v průmyslu, index (2015 = 100) Excel PDF
5.35. Hrubé mzdy a platy v průmyslu, index (2015 = 100) Excel PDF
5.36. Tržní podíl největšího výrobce elektřiny v % (podle instalovaného elektrického výkonu) Excel PDF
5.37. Jaderné reaktory ve světě Excel PDF
5.38. Stavební výroba, index (2015 = 100) Excel PDF
5.39. Počet stavebních povolení na bytové budovy (počet bytů), index (2015 = 100) Excel PDF
5.40. Počet zaměstnanců ve stavebnictví, index (2015 = 100) Excel PDF
5.41. Hrubé mzdy a platy ve stavebnictví, index (2015 = 100) Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.