Průmysl, energetika - časové řady - Archiv: báze 2010

 

 • Měsíční data
 • Tab. 1.1 Index průmyslové produkce: Bazický index (průměrný měsíc 2010 = 100) a meziroční index (stejný měsíc předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, neočištěná data.
  06.02.2018 (kód: 150147-17)
 • Tab. 1.2 Tržby z průmyslové činnosti: Tržby průmyslové povahy celkem, tržby z přímého vývozu a tržby domácí v běžných cenách, bazický index (průměrný měsíc 2010 = 100) a meziroční index (stejný měsíc předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, neočištěná data.
  06.02.2018 (kód: 150147-17)
 • Tab. 1.3 Nové průmyslové zakázky: Nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska v běžných cenách, bazický index (průměrný měsíc 2010 = 100) a meziroční index (stejný měsíc předchozího roku = 100) za vybrané oddíly CZ-NACE, neočištěná data.
  06.02.2018 (kód: 150147-17)
 • Tab. 1.9 Data očištěná od sezónních a kalendářních vlivů: Index průmyslové produkce bazický (průměrný měsíc 2010 = 100), meziroční (stejný měsíc předchozího roku = 100) a meziměsíční (předchozí měsíc = 100) za průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) očištěný od sezónních vlivů (vč. vlivu počtu pracovních dnů) a pouze od vlivu počtu pracovních dnů.
  06.02.2018 (kód: 150147-17)
 • Čtvrtletní data
 • Tab. 2.1 Index průmyslové produkce: Bazický index (průměrné čtvrtletí 2010 = 100) a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
  06.02.2018 (kód: 150148-17)
 • Tab. 2.2 Tržby z průmyslové činnosti: Tržby průmyslové povahy celkem, tržby z přímého vývozu a tržby domácí v běžných cenách, bazický index (průměrné čtvrtletí 2010 = 100) a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
  06.02.2018 (kód: 150148-17)
 • Tab. 2.3 Nové průmyslové zakázky: Nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska v běžných cenách, bazický index (průměrné čtvrtletí 2010 = 100) a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100) za vybrané oddíly CZ-NACE, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
  06.02.2018 (kód: 150148-17)
 • Tab. 2.4 Zaměstnanost v průmyslu: Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrný počet zaměstnaných osob ve fyzických osobách, absolutní hodnota a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D, resp. CZ-NACE B+C+D+E) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, neočištěná data.
  16.03.2020 (kód: 150151-19)
 • Tab. 2.5 Mzdy v průmyslu: Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby nominální, absolutní hodnota a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D, resp. CZ-NACE B+C+D+E) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, neočištěná data.
  16.03.2020 (kód: 150151-19)
 • Roční data
 • Tab. 3.1 Index průmyslové produkce: Bazický index (průměr roku 2010 = 100) a meziroční index (stejné období předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
  06.02.2018 (kód: 150149-17)
 • Tab. 3.2 Tržby z průmyslové činnosti: Tržby průmyslové povahy celkem, tržby z přímého vývozu a tržby domácí v běžných cenách, bazický index (průměr roku 2010 = 100) a meziroční index (stejné období předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
  06.02.2018 (kód: 150149-17)
 • Tab. 3.3 Nové průmyslové zakázky: Nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska v běžných cenách, bazický index (průměr roku 2010 = 100) a meziroční index (stejné období předchozího roku = 100) za vybrané oddíly CZ-NACE, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
  06.02.2018 (kód: 150149-17)