Průměrný novorozenec váží 3,3 kilogramu

 

20. srpna 2018

V posledních deseti letech se porodní hmotnost novorozence pohybovala okolo 3,3 kilogramu. Podíl vícečetných porodů klesal. Novorozenci z vícečetných porodů měli nižší porodní hmotnost a těhotenství trvalo kratší dobu.

Průměrná hmotnost narozeného dítěte činí 3 283 gramů. Vyplývá to z detailních údajů zpracovaných za loňský rok, nicméně tato hodnota se v posledních letech výrazně nemění. „Nejčastěji se rodí děti vážící 3 000 až 3 499 gramů, které vloni tvořily skoro 39 % všech živě narozených. Druhou nejčastější skupinou jsou děti vážící 3 500 až 3 999 gramů s 28% zastoupením,“ konstatuje Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Dětí, které hned po porodu vážily méně než 2 500 gramů, bylo podle aktuálních statistik 7,5 %. Víc než 4kilová miminka byla zaznamenána skoro v 8 % případů.

Chlapci se rodí o něco těžší než dívky. Vloni byla jejich průměrná porodní hmotnost 3 349 gramů, zatímco u dívek to bylo 3 214 gramů. Ještě nižší porodní hmotnost mají novorozenci z vícečetných porodů. Jejich průměrná hmotnost byla 2 250 gramů,“ říká Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Živě narození podle porodní hmotnosti, 2007 až 2017

 

2007

2012

2013

2014

2015

2016

2017

méně než 1 000 gramů

430

463

440

418

453

494

505

1 000 - 2 499 gramů

8 077

8 201

8 121

8 025

8 013

7 991

7 989

2 500 - 2 999 gramů

19 281

19 551

19 310

19 457

19 533

19 459

19 881

3 000 - 3 499 gramů

44 362

41 899

41 174

42 361

42 755

43 799

44 102

3 500 - 3 999 gramů

32 800

29 667

28 835

29 891

30 000

31 144

31 834

4 000 - 4 499 gramů

8 592

7 370

7 073

7 302

7 523

7 767

8 016

4 500 a více gramů

1 090

871

816

858

864

976

896

nezjištěno

-

554

982

1 548

1 623

1 033

1 182

 

Nejčastější porodní délka novorozenců je v rozmezí 49 až 51 cm. Rozdíly dané pohlavím jsou nízké – zatímco u chlapců dosahovala průměrná porodní délka 49,8 cm, u dívek jde o 49,0 cm. Novorozenci z vícečetných porodů dosahují v průměru 45,0 cm.

Děti přicházejí na svět nejčastěji v 39. a 40. týdnu těhotenství. V tomto intervalu se vloni narodila více než polovina živě narozených. Kratší dobu trvalo těhotenství u dětí narozených ve vícečetných porodech, průměrně 35 týdnů.

Podíl vícečetných porodů klesl, a to z 2,1 % v roce 2007 na 1,4 % v roce 2017. V absolutním vyjádření se počet těchto porodů snížil z 2 320 na 1 596.

 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu-tz180820-prumerny-novorozenec-vazi-3,3-kilogramu.docx
  • Vyjádření Romana Kurkina z oddělení demografické statistiky ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Terezie Štyglerové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
    (soubor mp3)