Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky

 

Kód: 012052-18
Název produktu: Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o průměrných spotřebitelských cenách vybraného potravinářského zboží za Českou republiku a kraje zjišťované od roku 2006. Ceny 27 výrobků potravinářského zboží jsou šetřeny jednorázově při přímé návštěvě zpravodajské jednotky v pevně stanovených termínech (zpravidla v úterý v 2. týdnu v měsíci) a jsou v pátek příslušného týdne publikovány. Od ledna 2018 jsou kódy reprezentantů pro celou časovou řadu vztaženy k nově zavedené klasifikaci ECOICOP. Do prosince 2017 byly používány kódy reprezentantů navazující na do té doby platnou klasifikaci COICOP.
Klíčová slova: Spotřebitelské ceny, ceny, potravina, potravinářské zboží.
Periodicita: Měsíční
Územní členění: Kraje
Kontakt: eduard.durnik@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, Časová řada
Verze: Česká
Rok: 2006-2018
Datum vydání 19.01.2018, 16.02.2018, 16.03.2018, 20.04.2018, 18.05.2018, 15.06.2018, 20.07.2018, 17.08.2018, 14.09.2018, 12.10.2018, 16.11.2018, 14.12.2018

 

  • Dokumentace datové sady
    19.01.2018 (kód: 012052-18)
  • Schéma datového souboru
    14.12.2018 (kód: 012052-18)
  • Data
    14.12.2018 (kód: 012052-18)