Průměrná roční míra inflace v letech 1998 - 2019*

 

Kliknete-li na zvýrazněný bod křivky v určitém roce, zobrazí se graf s měsíčními údaji.

*Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

FusionCharts XT se zobrazi zde!


Data grafu a podrobné informace o inflaci najdete na stránce Inflace - druhy, definice, tabulky.