Průměrná doba trvání neschopenky se v 1. pololetí letošního roku výrazně zkrátila

 

31. října 2022

V 1. polovině roku 2022 bylo v Česku nemocensky pojištěno přes 4,7 milionu osob. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti překročil hranici 2 milionů, což bylo meziročně o téměř polovinu více. Vystaveno bylo 23 tisíc neschopenek pro pracovní úraz a 40 pracovních úrazů bylo fatálních. Průměrné trvání pracovní neschopnosti meziročně kleslo o rekordních 11,8 dne. Vyplývá to z údajů dnes zveřejněné publikace Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za 1. pololetí 2022.


V 1. pololetí letošního roku dosáhl průměrný počet nemocensky pojištěných v Česku celkem 4 720 tisíc osob, což bylo meziročně o 31,3 tisíce více. Po poklesu v 1. pololetí 2020 a následné stagnaci o rok později, způsobenými především epidemií nemoci covid-19, se tento počet přiblížil hodnotě z 1. pololetí roku 2019. Tehdy ČSSZ evidovala 4 737 tisíc pojištěnců. Celkem bylo nemocensky pojištěných 2 369 tisíc žen a 2 351 tisíc mužů. Vůbec poprvé v desetileté historii tvořily ženy s 50,2 % mezi pojištěnci většinu.

V 1. pololetí letošního roku bylo nahlášeno 2 054 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti, přičemž meziročně jejich počet vzrostl téměř o 47 %, v číselném vyjádření o 655 tisíc. Tento nárůst byl částečně způsoben metodickými důvody. V datech za leden a únor se mohou nacházet duplicity u karanténních neschopenek, protože je (v zájmu operativního jednání) mohli vydávat jak praktičtí lékaři, tak krajské hygienické stanice. To však v databázi není možné ošetřit ani kvantifikovat.

Za prvních 6 měsíců roku 2022 bylo evidováno 1 942 tisíc případů pracovní neschopnosti pro nemoc. V porovnání s obdobím před vypuknutím pandemie (1. pololetí 2019) se tento počet více než zdvojnásobil. U mužů vzrostl o 125 % (+487 tisíc), u žen o 121 % (+583 tisíc).

V 1. pololetí 2022 bylo stejně jako před rokem vystaveno 23 tisíc neschopenek pro pracovní úraz. Meziročně vzrostl počet mimopracovních úrazů, kvůli nimž byla vydána neschopenka, ze 76 tisíc na 88 tisíc. Nehody na pracovišti měly za následek 40 smrtelných zranění.

Celkově strávili pojištěnci v 1. pololetí letošního roku v pracovní neschopnosti 50 387 tisíc dnů, což bylo o 1 % méně než loni. V porovnání s 1. pololetím 2019 však došlo k nárůstu počtu prostonaných dnů o více než pětinu. Průměrná délka pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2022 meziročně klesla z 36,3 dne na 24,5 dne. Jedná se o nejkratší dobu za posledních více než 20 let. Během 1. poloviny roku 2022 chybělo v Česku kvůli dočasné pracovní neschopnosti denně na pracovištích 278 382 nemocensky pojištěných osob, což bylo ve srovnání s 1. polovinou roku 2019 o přibližně 50 tisíc (20 %) zaměstnanců více.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_avizo221031_prumerna_doba_trvani_neschopenky_se_v_1._pololeti_letosniho_roku_vyrazne_zkratila.docx