Průmysl, energetika - časové řady - Archiv: báze 2000, klasifikace OKEČ

 

  • Tab. 1 Základní ukazatele průmyslu v členění podle OKEČ (průmyslová produkce, tržby z průmyslové činnosti, tržby z přímého vývozu, průměrný počet zaměstnanců, průměrná nominální mzda, zakázky celkem
  • Tab. 2 Měsíční bazický IPP (průměrný měsíc 2000 = 100) v členění podle OKEČ: průmysl celkem, sekce, subsekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení
  • Tab. 3 Měsíční meziroční IPP (stejné období předchozího roku = 100 v členění podle OKEČ: průmysl celkem, sekce, subsekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení
  • Tab. 4 Kumulativní bazické IPP (průměr 2000 = 100) v členění podle OKEČ: průmysl celkem, sekce, subsekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení (roční, pololetní, čtvrtletní data)
  • Tab. 5 Kumulativní meziroční IPP (stejné období předchozího roku = 100) v členění podle OKEČ: průmysl celkem, sekce, subsekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení (roční, pololetní, čtvrtletní data)