Průmysl, energetika - časové řady - Archiv: báze 2005, klasifikace CZ-NACE

 

Metodika – Průmysl od roku 2009 do roku 2012

 • Měsíční data
 • Tab. 1.1 Index průmyslové produkce: Bazický index (průměrný měsíc 2005 = 100) a meziroční index (stejný měsíc předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, neočištěná data.
 • Tab. 1.2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy: Tržby průmyslové povahy celkem, tržby z přímého vývozu a tržby domácí v běžných cenách, bazický index (průměrný měsíc 2005 = 100) a meziroční index (stejný měsíc předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, neočištěná data.
 • Tab. 1.3 Průmyslové zakázky: Nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska v běžných cenách, bazický index (průměrný měsíc 2005 = 100) a meziroční index (stejný měsíc předchozího roku = 100) za vybrané oddíly CZ-NACE, neočištěná data.
 • Tab. 1.9 Data očištěná od sezónních a kalendářních vlivů: Index průmyslové produkce bazický (průměrný měsíc 2005 = 100), meziroční (stejný měsíc předchozího roku = 100) a meziměsíční (předchozí měsíc = 100) za průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) očištěný od sezónních vlivů (vč. vlivu počtu pracovních dnů) a pouze od vlivu počtu pracovních dnů.
 •  

  Čtvrtletní data

 • Tab. 2.1 Index průmyslové produkce: Bazický index (průměrné čtvrtletí 2005 = 100) a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
 • Tab. 2.2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy: Tržby průmyslové povahy celkem, tržby z přímého vývozu a tržby domácí v běžných cenách, bazický index (průměrné čtvrtletí 2005 = 100) a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
 • Tab. 2.3 Průmyslové zakázky: Nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska v běžných cenách, bazický index (průměrné čtvrtletí 2005 = 100) a meziroční index (stejné čtvrtletí předchozího roku = 100) za vybrané oddíly CZ-NACE, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
 •  

  Roční data

 • Tab. 3.1 Index průmyslové produkce: Bazický index (průměr roku 2005 = 100) a meziroční index (stejné období předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
 • Tab. 3.2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy: Tržby průmyslové povahy celkem, tržby z přímého vývozu a tržby domácí v běžných cenách, bazický index (průměr roku 2005 = 100) a meziroční index (stejné období předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) a sekce, oddíly a hlavní průmyslová seskupení, kumulace z neočištěných měsíčních dat.
 • Tab. 3.3 Průmyslové zakázky: Nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska v běžných cenách, bazický index (průměr roku 2005 = 100) a meziroční index (stejné období předchozího roku = 100) za vybrané oddíly CZ-NACE, kumulace z neočištěných měsíčních dat.