Propad postihl ve 2. čtvrtletí všechny sektory ekonomiky

 

22. října 2020

Většina 2. čtvrtletí letošního roku byla ovlivněna přísnými opatřeními proti šíření koronaviru. Související ekonomický propad zanechal hluboké stopy v hospodaření vládních institucí. Propad mzdových příjmů domácností byl částečně kompenzován vládní podporou.

Meziroční propad hrubé přidané hodnoty (HPH) nefinančních podniků ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhl 77,6 mld. korun a šlo o první pokles od 1. čtvrtletí 2013. Reálně HPH klesla o 13,6 %. Objem vyplacených náhrad zaměstnancům se meziročně snížil o 4,9 %. Investiční výdaje nefinančních podniků meziročně klesly o 10,8 mld. korun.

Navzdory probíhající krizi hrubý disponibilní důchod domácností nominálně meziročně vzrostl o 27,5 mld. korun. Ekonomický propad se ale v příjmech domácností projevil. „Mzdové příjmy domácností poprvé od začátku roku 2010 meziročně klesly. Propad jen zčásti kompenzovaly prostředky vládní podpory zaměstnanosti. Negativně byly zasaženy i příjmy drobných podnikatelů zařazených do sektoru domácností. K růstu disponibilního důchodu mohutně přispívaly sociální příspěvky a dávky,“ říká Karolína Zábojníková, analytička Českého statistického úřadu.

Prudký růst výdajů vládních institucí a pokles jejich příjmů vedl ve 2. čtvrtletí k prohloubení deficitu na 100,4 mld. korun. S deficitem hospodařily zejména ústřední vládní instituce, které byly odpovědné za většinu výdajů v souvislosti se současnou krizí. Dluh vládních institucí ke konci 2. čtvrtletí činil 2 263,5 mld. korun, což je meziročně o 446,9 mld. více. Nárůst dluhu probíhal zejména prostřednictvím dlouhodobých dluhopisů.

Další detaily přináší aktuální Analýza sektorových účtů.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz201022_propad_postihl_ve_2__ctvrtleti_vsechny_sektory_ekonomiky.docx
  • Vyjádření Karolíny Zábojníkové, analytičky Českého statistického úřadu
    (soubor mp3)