Projekt WebArchiv

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Webová prezentace Českého statistického úřadu www.czso.cz patří již několik let mezi zdroje archivované Národní knihovnou ČR v projektu WebArchiv. V březnu 2015 k ní přibyly také webové stránky Sčítání lidu, domů a bytů www.scitani.cz.

Projekt WebArchiv byl Národní knihovnou České republiky spuštěn v roce 2000. Jeho cílem je archivace národního webu, tedy shromažďování webových zdrojů, jejich uchovávání a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům.

Kromě celoplošné archivace webových zdrojů s národní doménou .cz, která je prováděna zpravidla jednou ročně, provádí Národní knihovna tzv. "výběrovou sklizeň", tedy shromažďování kolekce zdrojů s kulturní, historickou, výzkumnou a další hodnotou napříč všemi tématy. Právě na základě svého originálního a unikátního obsahu byly do WebArchivu zařazeny také webové stránky www.czso.cz a www.scitani.cz.