Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100

 
Kód: e-4020-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Terezie Štyglerová
E-mail: terezie.styglerova@czso.cz

Další kontakt: Mgr. Michaela Němečková
e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Word PDF
Tab. 1: Základní výsledky Projekce 2013 Excel PDF
Tab. 2: Pohyb obyvatelstva a Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, obě pohlaví, střední varianta Excel PDF
Tab. 3: Pohyb obyvatelstva a Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, obě pohlaví, nízká varianta Excel PDF
Tab. 4: Pohyb obyvatelstva a Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, obě pohlaví, vysoká varianta Excel PDF
Tab. 5: Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, muži a ženy, střední varianta Excel PDF
Tab. 6: Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, muži a ženy, nízká varianta Excel PDF
Tab. 7: Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, muži a ženy, vysoká varianta Excel PDF
Tab. 8: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, obě pohlaví, střední varianta Excel PDF
Tab. 9: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, muži, střední varianta Excel PDF
Tab. 10: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, ženy, střední varianta Excel PDF
Tab. 11: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, obě pohlaví, nízká varianta Excel PDF
Tab. 12: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, muži, nízká varianta Excel PDF
Tab. 13: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, ženy, nízká varianta Excel PDF
Tab. 14: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, obě pohlaví, vysoká varianta Excel PDF
Tab. 15: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, muži, vysoká varianta Excel PDF
Tab. 16: Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku, ženy, vysoká varianta Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.