Projekce obyvatelstva České republiky - 2023–2100

 
Kód: 130139-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Michaela Němečková
E-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Celá publikace (10,7 MB) PDF
Všechna data publikace (4,7 MB) ZIP
Úvod PDF

Tabulková část
Tab. 1 Střední varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 2 Střední varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 3 Střední varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 4 Střední varianta: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady
 
Excel PDF
Tab. 5 Nízká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 6 Nízká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 7 Nízká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 8 Nízká varianta: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady
 
Excel PDF
Tab. 9 Vysoká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 10 Vysoká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 11 Vysoká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 12 Vysoká varianta: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.