Projekce obyvatelstva České republiky - 2018 - 2100

 
Kód: 130139-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Michaela Němečková
E-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Všechna data publikace (1,2 MB) ZIP
Popis předpokladů a výsledků projekce PDF

Tabulková část
Tab. 1 Střední varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 2 Střední varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 3 Střední varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 4 Střední varianta: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady
 
Excel PDF
Tab. 5 Střední varianta bez migrace: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 6 Střední varianta bez migrace: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 7 Střední varianta bez migrace: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 8 Střední varianta bez migrace: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady
 
Excel PDF
Tab. 9 Nízká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 10 Nízká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 11 Nízká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 12 Nízká varianta: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady
 
Excel PDF
Tab. 13 Vysoká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 14 Vysoká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 15 Vysoká varianta: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 16 Vysoká varianta: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.