Program konference

 

25 LET PROGRAMU TEPLICE
Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji

Dům kultury Teplice, 22. 10. 2015

9.00 –10.00 prezence

10. 00–10.30 zahájení konference a úvodní slova
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor
MUDr. Alena Dernerová, senátorka
moderuje doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UJEP

10.30 –12.00 1. blok

 • Popel na hlavu
  originální videojournal 1993, ukázka z dokumentárního filmu Tomáše Škrdlanta
 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze)
  Program Teplice
 • Ing. arch. Martin Říha (Společnost pro trvale udržitelný rozvoj)
  Využití vlastních znalostí a zkušeností z území a poznatků vědeckých prací při přípravě usnesení vlády k ozdravení životního prostředí Severočeského kraje a stanovení územních ekologických limitů těžby v severočeské hnědouhelné pánvi
 • MUDr. Radim Šrám, DrSc. (Ústav experimentální medicíny  AV ČR)
  Organizace Programu Teplice, spolupráce s US EPA, výsledky těhotenství
 • MUDr. Jan Ševčík (bývalá Okresní  hygienická stanice Teplice)
  Co je třeba vědět o Programu Teplice?

12.00 –12.45 oběd

12.45 –14.15 2. blok

 • Co nám chybí ke štěstí?
  originální videojournal 1993, ukázka z dokumentárního filmu Tomáše Škrdlanta
 • Ing. Miloslava Veselá (Český statistický úřad)
  Statistika životního prostředí na ČSÚ
 • RNDr. Ivan Beneš, CSc., a kol. (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
  Vývoj znečištění ovzduší v Teplicích
 • MUDr. Josef Richter, CSc., a kol. (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem);
  Životní prostředí a imunita
 • MUDr. František Kotěšovec a kol. (bývalá Okresní hygienická stanice Teplice)
  Vývoj úmrtnosti v pánevních okresech

14.15 – 14.45 coffee break

14.45 – 16.15 3. blok

 • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství AV ČR v.v.i.)
  Znečištění ovzduší a kvalita spermií
 • MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D., a kol. (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
  Sledování zdraví dětí a expozice ovzduší v projektu TAČR 02020944 „Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny 2012–2014“
 • MUDr. Miroslav Dostál, DrSc. (Ústav experimentální medicíny  AV ČR)
  Znečištěné ovzduší a respirační nemocnost u dětí

16.30 ukončení konference