Produktivita práce stagnuje

 

24. 6. 2014

Hodinová produktivita práce v České republice v dlouhodobém horizontu sice rostla, v letech 2009–2013 však stagnovala. Jedna odpracovaná hodina v roce 2013 znamenala vytvořenou hodnotu, která byla v reálném vyjádření o téměř dvě třetiny vyšší než v roce 1995. Byla ale skoro srovnatelná s hodnotou z roku 2008.

Produktivita práce v České republice, vycházející z poměru hrubého domácího produktu k celkovému počtu odpracovaných hodin, za posledních 18 let výrazně narostla. V roce 1995 znamenala jedna odpracovaná hodina vytvořenou hodnotu v nominální výši 161 Kč, v roce 2013 skoro trojnásobek (428 Kč). V reálném vyjádření vzrostla produktivita práce za uvedené období o 59,7 %.

„Dlouhodobý nárůst hodinové produktivity práce v ČR byl dán silnou dynamikou mezi roky 1995 a 2008, kdy se v reálném vyjádření v průměru zvyšovala o 3,6 % za rok. V letech 2009-2013 rostla v průměru již jen o 0,2 % ročně a v zásadě stagnovala“, uvedl Lukáš Kučera, analytik ČSÚ. „Snížení hodinové produktivity práce, jak je patrné z údajů za roky 2009–2012, zasáhlo tři čtvrtiny tuzemských odvětví“, dodal.

Růst produktivity práce v reálném vyjádření byl tažen pro ČR klíčovým zpracovatelským průmyslem (o 246,8 %), dále segmentem velkoobchodu a maloobchodu (o 124,3 %) a odvětvím informačních a komunikačních činností (o 63,9 %). V těchto třech odvětvích produktivita práce vzrostla mezi roky 1995 a 2012 více než v úhrnu za celou ekonomiku. Nárůst produktivity práce zaznamenalo celkem třináct tuzemských odvětví, v sedmi se snížila.

Analýza s názvem „Výkonnost ekonomiky a trh práce v ČR“ se zaměřuje na rozbor spojitostí mezi výkonností ekonomiky a vývojem na trhu práce. Zabývá se analýzou struktury zaměstnaných osob, zachycuje trendy v odměňování zaměstnanců či délce pracovní doby pracujících. Stěžejní část je věnována rozboru produktivity práce. Analýza je k dispozici na webu ČSÚ: /csu/czso/cri/vykonnost-ekonomiky-a-trh-prace-v-cr-1995-2013-1xk86ohllu


Kontakt:
Ing. Lukáš Kučera
Oddělení svodných analýz, ČSÚ
Tel.: 274 052 254
E-mail: lukas.kucera@czso.cz

  • ČSÚ TZ 140624 Produktivita.docx