Produkce, využití a odstranění odpadů - 2020

 
Kód: 280020-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Tomáš Harák
E-mail: tomas.harak@czso.cz

Všechna data publikace (1,2 MB) ZIP
Celá publikace (1,7 MB) Word PDF
Metodické poznámky Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Produkce odpadů za sekce CZ-NACE Excel PDF
Tab. 2 Produkce nebezpečných odpadů za sekce CZ-NACE Excel PDF
Tab. 3 Produkce odpadů za odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 4 Produkce odpadů podle krajů (v tunách) Excel PDF
Tab. 5 Produkce odpadů podle krajů (v kg na obyvatele) Excel PDF
Tab. 6 Produkce odpadů dle jednotlivých kódů katalogu odpadů Excel PDF
Tab. 7 Produkce odpadů dle mezinárodní klasifikace EWC-STAT Excel PDF
Tab. 8 Dovoz a vývoz odpadů Excel PDF
Tab. 9 Produkce komunálních odpadů za sekce CZ-NACE Excel PDF
Tab. 10 Produkce komunálních odpadů podle krajů (v tunách) Excel PDF
Tab. 11 Produkce komunálních odpadů od obcí podle krajů (v tunách) Excel PDF
Tab. 12 Produkce komunálních odpadů podle krajů (v kg na obyvatele) Excel PDF
Tab. 13 Produkce komunálních odpadů od obcí podle krajů (v kg na obyvatele) Excel PDF
Tab. 14 Produkce komunálních odpadů dle jednotlivých kódů katalogu odpadů Excel PDF
Tab. 15 Produkce komunálních odpadů dle mezinárodní klasifikace EWC-STAT Excel PDF
Tab. 16 Nakládání s odpady Excel PDF
Tab. 17 Nakládání s komunálními odpady Excel PDF

Grafy
Graf 1 Nakládání s odpady Excel PDF
Graf 2 Nakládání s komunálními odpady Excel PDF

Mapy
Mapa 1 Produkce odpadů podle krajů (v kg na obyv.) JPG
Mapa 2 Produkce komunálních odpadů podle krajů ( v kg na obyv.) JPG
Mapa 3 Produkce komunálních odpadů od obcí podle krajů ( v kg na obyv.) JPG
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.