Produkce, využití a odstranění odpadů - 2013

 
Kód: 280020-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Lenka Strnadová
E-mail: lenka.strnadova@czso.cz

Metodické poznámky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Produkce odpadů v roce 2013 Excel PDF
Tab. 2 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekon. činností v letech 2010 - 2013 Excel PDF
Tab. 3 Produkce podnikových odpadů podle krajů v roce 2013 Excel PDF
Tab. 4 Produkce podnikových odpadů podle krajů v letech 2005 - 2013 Excel PDF
Tab. 5 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2013 Excel PDF
Tab. 6 Produkce komunálních odpadů v letech 2009 - 2013 Excel PDF
Tab. 7 Nakládání s komunálními odpady v letech 2008 - 2013 Excel PDF
Tab. 8 Způsoby nakládání s odpady v roce 2013 Excel PDF
Tab. 9 Odpady podle vybraného způsobu nakládání 2009 - 2013 Excel PDF
Tab. 10 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2006 - 2013 Excel PDF
Tab. 11 Produkce minerálních stavebních a demoličních odpadů v roce 2013 Excel PDF
Tab. 12 Způsoby nakládání s minerálními stavebními a demoličními odpady v roce 2013 Excel PDF
Tab. 13 Produkce druhotných surovin v roce 2013 Excel PDF
Tab. 14 Produkce podnikových odpadů podle skupin Katalogu odpadů v letech 2006 - 2013 Excel PDF
Tab. 15 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností v 2010 - 2013 Excel PDF
Tab. 16 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2013 Excel PDF
Tab. 16 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2013 - Pokračování 1 Excel PDF
Tab. 16 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2013 - Pokračování 2 Excel PDF
Tab. 16 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2013 - Pokračování 3 Excel PDF
Tab. 16 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2013 - Pokračování 4 Excel PDF
Tab. 16 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2013 - Pokračování 5 Excel PDF
Tab. 17 Produkce komunálního odpadu v Evropě 2005 - 2012 Excel PDF
Tab. 18 Skládkování komunálního odpadu v Evropě 2005 - 2012 Excel PDF
Tab. 19 Spalování komunálního odpadu v Evropě 2005 - 2012 Excel PDF
Tab. 20 Recyklace komunálního odpadu v Evropě 2005 - 2012 Excel PDF

Grafy
Graf 1 Vývoj produkce odpadů v letech 2002 - 2013 Excel
Graf 2 Vývoj produkce podnikových odpadů v letech 2009 - 2013 Excel
Graf 3 Složení podnikové produkce odpadů dle Katalogu odpadů v roce 2013 Excel
Graf 4 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekon. činností CZ-NACE 2013 Excel
Graf 5 Vývoj produkce komunálních odpadů v letech 2002 - 2013 Excel
Graf 6 Komunální odpad dle způsobu svozu v roce 2013 Excel
Graf 7 Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2013 Excel
Graf 8 Vývoj nakládání s komunálním odpadem 2006 - 2013 Excel
Graf 9 Způsoby nakládání s odpady 2002 - 2013 Excel
Graf 10 Produkce podnikových odpadů podle množství vyprodukovaných odpadů v roce 2013 Excel
Graf 11 Produkce podnikových odpadů dle velikosti podniku v letech 2002 - 2013 Excel
Graf 12 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 - 2013 Excel
Graf 13 Produkce druhotných surovin v roce 2013 Excel
Graf 14 Produkce komunálních odpadů ve vybraných zemích v roce 2012 Excel
Graf 15 Nakládání s komunálním odpadem ve vybraných zemích v roce 2012 Excel
Archiv:
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.