Produkce, využití a odstranění odpadů - 2010

 
Kód: e-2001-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Lenka Strnadová
E-mail: lenka.strnadova@czso.cz

Celá publikace (1,5 MB) PDF
Metodické poznámky Word PDF
Komentář Word PDF
Tab.1 Produkce odpadů v roce 2010 Excel PDF
Graf 1 Vývoj produkce odpadů v letech 2002 - 2010 Excel
Tab.2 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností v letech 2007 – 2010 Excel PDF
Graf 2 Vývoj produkce podnikových odpadů v letech 2007 – 2010 Excel
Graf 3 Složení podnikové produkce odpadů dle Katalogu odpadů v roce 2010 Excel
Graf 4 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností CZ-NACE 2010 Excel
Tab.3 Produkce podnikových odpadů podle krajů v roce 2010 Excel PDF
Tab.4 Produkce podnikových odpadů podle krajů v letech 2003 – 2010 Excel PDF
Tab.5 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2010 Excel PDF
Tab.6 Produkce komunálních odpadů v letech 2006 - 2010 Excel PDF
Graf 5 Produkce komunálních odpadů v letech 2002 – 2010 Excel
Graf 6 Komunální odpad dle způsobu svozu v roce 2010 Excel
Tab.7 Nakládání s komunálními odpady v letech 2006- 2010 Excel PDF
Graf 7 Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2010 Excel
Graf 8 Způsoby nakládání s odpady v letech 2002 – 2010 Excel
Tab.8 Způsoby nakládání s odpady v roce 2010 Excel PDF
Tab.8 Způsoby nakládání s odpady v roce 2010 - dokončení Excel PDF
Tab.9 Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2005 - 2010 Excel PDF
Graf 9 Využití nebezpečných odpadů v roce 2010 Excel
Graf 10 Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2010 Excel
Tab.10 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 – 2010 Excel PDF
Graf 11 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 – 2010 Excel
Tab.11 Produkce podnikových odpadů podle skupin Katalogu odpadů v letech 2003 - 2010 Excel PDF
Tab.12 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností v 2007 – 2010 Excel PDF
Graf 12 Produkce podnikových odpadů podle množství vyprodukovaných odpadů v roce 2010 Excel
Graf 13 Produkce podnikových odpadů dle velikosti podniku v letech 2002 – 2010 Excel
Tab.13 Spotřeba odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků 2004 - 2010 Excel PDF
Komentář k tab. 13 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 1 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 2 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 3 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 4 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 5 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 6 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 7 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 8 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 9 Excel PDF
Tab.14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - dokončení Excel PDF
Tab.15 Produkce podnikových nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 Excel PDF
Tab.15 Produkce podnikových nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 1 Excel PDF
Tab.15 Produkce podnikových nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 2 Excel PDF
Tab.15 Produkce podnikových nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 3 Excel PDF
Tab.15 Produkce podnikových nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - pokračování 4 Excel PDF
Tab.15 Produkce podnikových nebezpečných odpadů dle druhu odpadu v roce 2010 - dokončení Excel PDF
Tab.16 Produkce podnikových odpadů dle skupiny odpadu v roce 2010 Excel PDF
Tab.17 Produkce podnikových odpadů dle skupiny CZ-NACE v roce 2010 Excel PDF
Tab.17 Produkce podnikových odpadů dle skupiny CZ-NACE v roce 2010 - dokončení Excel PDF
Tab.18 Produkce komunálního odpadu ve vybraných zemích v letech 2003 – 2009 Excel PDF
Tab.19 Skládkování komunálního odpadu ve vybraných zemích v letech 2003 – 2009 Excel PDF
Tab.20 Spalování komunálního odpadu ve vybraných zemích v letech 2003 – 2009 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.